Standaardgrondontleding
Het ABC van een goede bemesting en bekalking

Ieder jaar voert de Bodemkundige Dienst meer dan 30.000 standaardgrondontledingen uit voor landbouwers in België en Frankrijk. Een bodemstaal analyseert de bouwlaag of graszode op zuurtegraad, humusgehalte en de beschikbare reserve aan voedingselementen zoals fosfor, kalium, magnesium, calcium en natrium. Eén enkele ontleding leidt tot een betrouwbaar advies voor de drie volgende teelten. In het geval van gras geldt het advies zelfs voor een periode van drie jaar.

Waarom de standaardgrondontleding voor zoveel landbouwers een essentiële hoeksteen van de bedrijfsvoering is? Een oordeelkundige bemesting zorgt in de eerste plaats voor hogere opbrengsten. Uit proefveldonderzoek blijkt dat bekalking op dertig procent van de percelen opbrengstverhogingen oplevert tot 25 procent. Een uitgebalanceerde mestgift op basis van een correcte ontleding vermijdt ook teeltmislukkingen: gedaan met hartrot bij bieten, hartloosheid bij kolen, schurft bij aardappelen, enzovoort.

Een standaardgrondontleding vormt ook de basis voor een evenwichtige minerale samenstelling van het ruwvoeder, en dus een goede diergezondheid. De juiste bemesting verbetert de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor producten van een superieure kwaliteit. De standaardgrondontleding is dus voor elke landbouwer een te verwaarlozen investering met zeer hoog rendement.

Klik hier voor een bestelling standaard bodemanalyse en bemestingsadvies of voor vragen hieromtrent .