Ga verder naar de inhoud

Wateranalyse IKM

Analysepakket in het kader van IKM (=Integrale Kwaliteitszorg Melk). Dit kwaliteitssysteem waarborgt goede landbouwpraktijken op het melkveebedrijf. Zo legt IKM o.a. kwaliteitseisen op voor het drinkwater en voor het reinigingswater van de melkinstallatie indien ander water dan leidingwater gebruikt wordt. IKM vereist een staalname om de 24 maanden.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Bacteriologisch: Kiemgetal 37°C, coliforme bacteriën, E.coli

Chemisch: nitraat (NO3) en nitriet (NO2).

Toepassing

Melkveehouderij

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Meer informatie over het IKM is beschikbaar op de pagina van Certalent.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay chicken-hen-free-running-animal 9883074

Wateranalyse toelating pluimvee KB van 17 juni 2013

In het kader van de toelatingsvoorwaarden is een jaarlijks bacteriologisch en/of chemisch wateronderzoek verplicht op bedrijven met…
pixabay water-service-faucet-water macco0514

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte…
IMG 2274 rsz

Infiltraties

Infiltratieonderzoeken laten toe om te meten hoe snel water in de bodem infiltreert. Overtollig water kan ingoed doorlatende bodems…