Ga verder naar de inhoud

incubatieproeven

voor de bepaling van de snel vrijkomende stikstof uit organische meststoffen

Om te bepalen hoeveel stikstof er vrijkomt uit een product, wordt het product geïncubeerd in een referentiebodem onder gecontroleerde omstandigheden van temperatuur, vochtgehalte en dichtheid. Op regelmatige tijdstippen worden stalen genomen ter bepaling van het minerale stikstofgehalte, zodat een tijdsreeks gemaakt kan worden van de mineralisatie (of eventueel immobilisatie) van het product. Deze studie is vereist volgens het Besluit van 15 maart 2002 in de uitvoering van de artikelen 14 §6 en 17 §8 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

De BDB is door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) erkend als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting, voor het pakket snel vrijkomende organische stikstof (M-B2) voor het nemen van monsters, het uitvoeren van incubatieproeven en het uitvoeren van de volgende analyses om de stikstofmineralisatie uit organische meststoffen te bepalen.

 • Bepaling van het vochtgehalte in de bodem
 • Bepaling van totale stikstof op meststoffen
 • Bepaling van ammoniumstikstof in de bodem
 • Bepaling van nitraatstikstof in de bodem

incubatiestudie aanvragen

Met volgende informatie helpen we u snel verder:

 • Klantnummer, indien u al klant bent
 • Indien u geen klant bent
  • naam
  • telefoonnummer
  • Mailadres
 • Producttype
 • Is er al eens een analyse op een staal uitgevoerd? Zo ja, welk staalnummer?
 • Omschrijf uw vraag of probleem zo volledig en nauwkeurig mogelijk