Ga verder naar de inhoud

Meer stuwen in landbouwgebied Siberië te Peer

3 juni 2024

Op vrijdag 31 mei werd tijdens een persmoment aangekondigd dat er 54 nieuwe stuwen geplaatst zullen worden in landbouwgebied Siberië te Peer, gelegen op het Kempens Plateau, waar de rivier de Dommel ontspringt. In het gebied wordt al heel wat onderzoek gedaan met stuwen, onder andere door de Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en KU Leuven in kader van het project 'Stuwviewer met impact'.

Naast een belangrijk brongebied vormt het Kempens Plateau namelijk ook een cruciaal infiltratiegebied door de zandige bodems in de ondergrond. Door de klimaatcrisis wordt Vlaanderen steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, zoals droogtes en wateroverlast. Daarom is een robuust waterbeheer essentieel. Met de vergunning voor deze nieuwe stuwen in Peer wil Limburg zich beter wapenen tegen deze extremen.

Stuw 3
Foto van een peilbuis in een perceel waar via een druksensor het grondwaterniveau in real-time opgemeten en doorgezonden wordt (bron: Marthe Michielsen, BDB)

Eenvoudig stuwbeheer

Een maatregel die landbouwers kunnen nemen om het lokale water langer vast te houden op hun percelen is het gebruik van regelbare stuwen. Een stuw is een verticale obstructie die water vasthoudt door middel van schotbalkjes. Door deze balkjes aan te passen, kan de gebruiker het waterpeil regelen, waardoor water lokaal kan worden vastgehouden of afgevoerd bij dreigende wateroverlast.

Te Siberië staan reeds 16 stuwen en werden recent 54 bijkomende stuwen vergund door de Provincie Limburg. Deze worden geplaatst in samenwerking met lokale landbouwers om het gebied weerbaarder te maken tegen droogte. De stuwen komen op private percelen en de bovenlopen van de Dommel, Heidelossing, Bollissenbeek, Gielisbeek en Warmbeek. Watering Het Grootbroek ontwierp en vervaardigde de stuwen volgens een eenvoudig, doeltreffend design.

Stuw voor installatie (bron: Watering het Grootbroek)
Stuw voor installatie (bron: Watering het Grootbroek)

Verschillende projecten in het gebied

Door de gebiedsgerichte aanpak in dit deel van het Kempens Plateau komen hier meerdere projecten samen. De stuwtjes worden mede gefinancierd door de Stad Peer en het Proeftuinen Droogte-fonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. Via het VLAIO-onderzoeksproject 'Stuwviewer met Impact' worden nu reeds inspanningen geleverd om de impact op de gewassen en de grondwatertafels te monitoren. Hiervoor heeft de Bodemkundige Dienst van België sinds de zomer van 2023 in Siberië samen met Boerennatuur Vlaanderen en de KU Leuven een monitoringsnetwerk opgezet om gegevens over grond- en oppervlaktewater te verzamelen.

Meer over de aankondiging van de nieuwe stuwen lees je bij vrt-nieuws.

Gerelateerde artikels

Kraan PFAS

PFAS in Wallonië

29 november 2023

PFAS, of PerFluorKoolwaterstoffen is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen. Tussen oktober 2021 en maart 2023 werden in het stroomgebied van Chièvres PFAS-waarden gemeten boven de 100 ng/l, dat is de richtlijn die in Vlaanderen al geldt en die vanaf 2026 ook in de rest van Europa van kracht zal zijn.

Foto Gezuiverd afvalwater overview

Project gezuiverd afvalwater voor subirrigatie finalist voor Europese ARIA

15 november 2023

Het project Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie is één van de geselecteerde finalisten voor een ARIA, een Agricultural and Rural Inspiration Award. Ook jij kan stemmen voor de publieksprijs!

Foto: © vrt

Nieuwsbericht bdb video

Prijs voor project 'Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie'

16 oktober 2023

Het project “Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie – water vasthouden in het landschap” mocht als winnaar van de ‘Prima Plattelandsproject 2021’-prijs een video opnemen om het project in de kijker te zetten.