Ga verder naar de inhoud

Plaatsspecifiek bodemadvies (bodemscan)

NM3 A9046 resized

Sinds 2015 werken de Bodemkundige Dienst van België en Vantage Agrometius samen om een plaatstspecifiek bodemadvies op basis van een bodemscan aan te bieden. Met de VERIS MSP3 bodemscanner kunnen verschillen in bodemeigenschappen zoals o.a. zuurtegraad (pH), organische koolstof en elektrische geleidbaarheid (EC) binnen percelen in kaart worden gebracht. Door hier op de juiste manier op in te spelen met een plaatsspecifieke bekalking of bemesting kan de bodemkwaliteit op elke plaats binnen het perceel worden geoptimaliseerd voor een optimaal rendement.

Inhoud

Wanneer u een aanvraag doet voor een plaatsspecifiek bodemadvies zal er een loonwerker met een VERIS MSP3 bodemscanner langskomen om het perceel/de percelen te scannen. Nadien zal een staalnemer van de Bodemkundige Dient van België op 4 of 5 punten binnen het perceel een bodemstaal (standaardgrondontleding) komen nemen. De resultaten hiervan worden gebruikt om de bodemscan te ijken. Vervolgens ontvangt u een rapport met de resultaten van de gescande data, de analyseresultaten van de bodemstalen en een taakkaart voor het variabel toedienen van kalk en organische meststoffen. Deze taakkaarten worden opgesteld door de Bodemkundige Dienst van België.

De gescande data omvatten perceelkaarten van:

 • staalnamelocaties
 • organische koolstof
 • pH-KCl
 • elektrische geleidbaarheid of EC (bouwlaag) en (0-90 cm)
 • hoogte

De BDB bodemanalyseresultaten omvatten:

 • grondsoort
 • pH-KCl
 • organische koolstof (%)
 • P, K, Mg, Ca, Na (mg/100 g droge grond)
 • bekalkingsadvies
 • bemestingsadviezen voor P, K, Mg, Na voor de volgende 3 teelten

De taakkaarten voor variabele toepassing omvatten:

 • kaart met variabele bekalkingsdosis (kg kalk per hectare of ZBW per hectare)
 • kaart met variabele dosis groencompost (ton/ha)
IMG 2262

Aanvraag

Uw contactpersoon voor de detailbespreking van een offerte of voor de aanvraag van een bodemscan is Steven De Meyer van Vantage Agrometius via +32 11 599 566 of via e-mail s.demeyer@vantage-agrometius.be.

Voor meer informatie over bodemstalen, bekalking en bemesting kan u contact opnemen met Davy Vandervelpen van de Bodemkundige Dienst van België via +32 16 31 09 22 of via e-mail dvandervelpen@bdb.be.

Voor vragen met betrekking tot mechanisatie, GPS en technische uitvoering van het strooiadvies kan u contact nemen met Steven De Meyer van Vantage Agrometius via +32 11 599 566 of via e-mail: s.demeyer@vantage-agrometius.be.