Ga verder naar de inhoud

Bodemverdichting: diepgronden onder de loop

In het VLAIO LA-traject ‘Voorkomen en remediëren van bodemverdichting’ werd door de partners Bodemkundige Dienst van België, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Universiteit Gent, en INAGRO onder meer het effect van remediatie van bodemverdichting via diepgronden verder onderzocht. In dit artikel leggen we de focus op de resultaten van een meerjarige veldproef die werd aangelegd en opgevolgd op een praktijkperceel in Lubbeek. Dit proefperceel heeft als bodemtextuur zandleem en bleek een verdichte laag te bezitten over het volledige perceel. Het effect van een bodembewerking op het openbreken van de verdichte laag en de gewas opbrengst werd uitvoerig onderzocht

Auteur(s):
E. Baens+
Aantal pagina's:
2p
Verschijningsdatum:
2023
Downloaden