Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 766 resultaten werd gevonden. Showing 766 items on page 4 of 77.

Precisiebemesting: waar staan we vandaag?

J. Dillen, G. Van De Ven, W. Saeys, A. Postelmans
(2022)
Landbouwleven
, pp.
pp.18-19
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelttechniek
precisielandbouw

Optimization of the irrigation schedule in field-grown strawberry results in higher water use efficiency and improved taste quality

P. Janssens, M. Boonen, D. Bylemans, P. Melis, T. Van Delm, I. Vendel, M. Hertog en H. Vandendriessche
(2022)
Water
irrigatie
Teelten
fruitteelt

Werk met CSlim om langetermijneffecten in te schatten

E. Truyers, K. Geudens, G. Van de Ven, J. Latré, M. Tits
(2023)
Bodem
organische stof
Bemesting & bekalking
bemesting

Effect of integrated soil fertility management on hydrophysical soil properties and irrigated wheat production in the upper Blue Nile Basin, Ethiopia

D. K. Asmamaw, P. Janssens, M. Dessie, S. Tilahun, E. Adgo, J. Nyssen, K. Walraevens, J. De Pue, A. Yenehun, F. Nigate, A. Sewale, W. M. Cornelis
(2023)
Bemesting & bekalking
bemesting
Water
irrigatie
bodemwaterhuishouding

Irrigatiesturing vraagt kennis van de bodem

P. Janssens, T. Coussement
(2023)
Landbouwleven
,
31 maart 2022
, pp.
pp. 12-13
Water
irrigatie
bodemwaterhuishouding
grondwater

Interaction between soil moisture and nitrogen dynamics in the root zone of a pear (Pyrus communis 'Conference') ochard

J. Verellen, S. Reynaert, A. Gomand, B. Vanhoutte, S. Remy, D. Bylemans, H. Vandendriessche en P. Janssens
(2023)
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Water
bodemwaterhuishouding
Teelten
fruitteelt

Improving nitrogen uptake by fertigation in European 'Conference'

A. Gomand, B. Colpaert, S. Reynaert, B. Vanhoutte, J. Vercammen, P. Boeckx, P. Janssens, K. Steppe, D. Bylemans en S. Remy
(2023)
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Water
irrigatie
Teelten
fruitteelt

Slimme sensoren moeten online irrigatieadvies mogelijk maken

M. Hendrickx, P. Janssens en J. Vaerten
(2022)
Proeftuinnieuws
Water
irrigatie
grondwater

Bemesting tarwe afstemmen op hoge kunstmestprijzen?

J. Dillen en D. vandervelpen
(2022)
landbouwleven
,
10 februari 2022
, pp.
18-19
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
tarwe

Te veel compost in moestuin leidt tot uitspoeling van fosfor en stikstof

Anoniem
(2021)
VILT
,
3 februari 2022
Bodem
organische stof
bodemvruchtbaarheid
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
fosfor
Bemesting & bekalking
compost
Teelten
tuinen en openbaar groen