Ga verder naar de inhoud

IDA

Flowers 482575 960 720

IDA staat voor ‘Impact Driven Approach’ ofwel de impactgerichte aanpak voor duurzaamheid. IDA is een add-on van GlobalG.A.P. IFA Bloemen & Siergewassen en is een milieucertificaat.

De impactgerichte aanpak voor duurzaamheid (IDA) is een systeem dat bloemen- en sierteeltbedrijven hulp biedt bij het verzamelen, verwerken en opslaan van hun milieuduurzaamheidsgegevens. Maandelijks moeten deze gegevens ingegeven worden in een GLOBALG.A.P. compatibel managementsysteem voor de landbouw van uw keuze. De eerste IDA – beoordeling kan plaatsvinden nadat u zes maanden gegevens hebt doorgegeven.

De certificatie voor IDA + GlobalG.A.P. IFA Bloemen en Siergewassen is evenwaardig aan de certificatie voor MPS-GAP en voldoet aan de milieucertificatie-eisen van Royal Flora Holland.

De auditfrequentie is jaarlijks

Ken je het GlobalG.A.P.- certificaat voor Bloemen & Siergewassen al? Ook dat kan je behalen via Certalent. Het certificaat biedt toegang tot internationale afzetmarkten.