Ga verder naar de inhoud

IPM

RonBerg pixabay

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een teeltmethode die past in een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Bij de geïntegreerde gewasbescherming ligt de nadruk op de groei van gezonde gewassen, waarbij de landbouwecosystemen zo weinig mogelijk worden verstoord en natuurlijke plaagbestrijding wordt aangemoedigd.

Iedere Vlaamse landbouwer die gewassen teelt of percelen aangeeft op 31 mei in de verzamelaanvraag moet gecertificeerd zijn voor IPM.
Uitzonderingen hierop zijn:

  • Landbouwers die Vegaplan gecertificeerd zijn, IPM maakt onderdeel uit van Vegaplan.
  • Bio-landbouwers

Indien u zelf geen professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, maar deze wel laat toedienen door derden, moet u toch een IPM certificatie hebben.

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor de uitvoering van IPM-audits.