Ga verder naar de inhoud

Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie

RSZ nog in te delen 24

De Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten verzekert. De Standaard is ontstaan uit een interprofessioneel initiatief en werd ontwikkeld door de landbouworganisaties, samen met de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten. De Vegaplan Standaard geldt als waarborg voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Dit lastenboek biedt markttoegang, zorgt dat de producten de wettelijke eisen eerbiedigen en dat ze aan de eisen van de afnemers en de verwachtingen van de consumenten voldoen.

De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle teelten, behalve sierteelten (zie daarvoor Vegaplan NET).

Voor de landbouwer geldt het Vegaplan-certificaat als bewijs dat hij de volgende maatregelen respecteert:

  • de wettelijke eisen voor het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bepaald in het KB van 14.11.03 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Een Vegaplan-gecertifieerde landbouwer kan zo van een aanzienlijke korting op de jaarlijkse FAVV bijdrage genieten.
  • de regionale eisen voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van IPM (Integrated Pest Management).
  • een groot aantal maatregelen uit de randvoorwaarden die recht geven op premies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
  • bepaalde kwaliteitscriteria opgelegd door de afnemers (veilingen, handel en verwerking).
  • de verwachtingen betreffende duurzame ontwikkeling, inclusief voor de teelten bestemd voor biobrandstoffen.

Voor de afnemer betekent de Vegaplan certificatie een vereenvoudiging in de controle, een garantie dat de geleverde producten aan de normen van het lastenboek voldoen en een antwoord op de verwachtingen van hun klanten.

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor de uitvoering van Vegaplan-audits.

De auditfrequentie is bepaald op 3 jaar.