Ga verder naar de inhoud

Vlaamse tuinbodems onder de loep

Mia Tits
14 december 2021
Tuin

Tuinen zijn voor veel mensen een uitlaatklep. De kinderen spelen op het gazon, we wroeten in de moestuin en produceren eigen groenten en fruit of we genieten van de siertuin. We beheren onze tuin meestal volgens regels en tips die we her en der bijeensprokkelen. Maar veel van die tips en gewoonten zijn niet (meer) aangepast aan de actuele bodemsituatie. In de nieuwe publicatie “Bodemvruchtbaarheid van tuinen, wijngaarden en openbaar groen in Vlaanderen en een blik op de situatie in Wallonië en Nederland (2015-2021)” wordt de toestand van onze tuinen uitgebreid toegelicht. Zo blijkt dat 70% van de tuinen overbekalkt is en veel moestuinen en gazons het beter zouden doen zonder bekalking.

Het bewustzijn over milieuverontreiniging en specifiek bodemverontreiniging groeit ook met de jaren en zeker sinds de laatste PFAS-crisis. Bewoners vragen zich af of hun tuin geschikt is voor spelende kinderen of voor de aanleg van een moestuin. Op basis van milieuscreeningen die Bodemkundige Dienst van België de afgelopen jaren in tuinen deed, stelden we vast of er zich vervuilingen voordoen. In deze nieuwe publicatie worden de bodemvruchtbaarheidsdata en de data omtrent mogelijke verontreiniging (zware metalen, minerale oliën en polyaromatische koolwaterstoffen (PAKS)) geactualiseerd voor de periode 2015-2021. Algemeen is het beeld geruststellend: van alle stalen die genomen werden omdat de eigenaren bezorgd waren over vervuiling in hun bodem, is er in 90% van de gevallen geen probleem.