Ga verder naar de inhoud

Presentaties themadag Irrigatie (Bree)

2 december 2021

Op 26/11/2021 organiseerden de Bodemkundige Dienst van België (BDB), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en PVL Bocholt een themadag over irrigatie op het bedrijf van Bert Peurteners in Bree. Na het openingswoord dat werd verzorgd door Mevrouw de Gedeputeerde Inge Moors kregen de vijftig deelnemers een overzicht van innovatieve technieken die bijdragen om irrigatie efficiënt toe te passen.

Jonas Verellen, onderzoeker te BDB, besprak hoe op een proefperceel wortel druppelslangen werden ingegraven op een diepte van 35 cm met als doel de haspelberegening te vervangen. Druppelslangen werken op lage druk waardoor de energiekost voor irrigatie lager is. Omdat de druppelslangen op een diepte van 35 cm werden ingegraven is het voor de landbouwer nog mogelijk om te ploegen wat maakt dat de slangen meerdere jaren in het veld kunnen blijven. Daarnaast stelde Jonas het Optiwapp project voor. In dit project wordt een mobiele app ontwikkeld waarmee de landbouwer snel de waterbehoefte en de te verwachten meeropbrengst kan inschatten.

Jarl Vaerten, onderzoeker te BDB, gaf een toelichting over variabele irrigatie. De variabele irrigatie werd toegepast op proefpercelen maïs, boon en schorseneer. Met behulp van een haspelautomaat die werd uitgerust met een elektrische aansturing en GPS kon de irrigatiedosis worden gedifferentieerd over het perceel. Met behulp van bodemscan’s en satellietbeelden werd een taakkaart aangemaakt die vervolgens werd toegepast. Op deze manier bleek het mogelijk om op een proefperceel maïs in 2020 te Oudsbergen 15% minder te irrigeren.

Pieter Janssens, onderzoeker te BDB, toonde hoe satellietbeelden kunnen worden gebruikt om droogtekaarten te maken. Voor een proefperceel maïs op het bedrijf van Bert Peurteners bleek dat de kaarten het mogelijk maken om de maïsopbrengst ten gevolge van de variatie in droogte op het perceel te voorspellen. Deze informatie kan gebruikt worden om variabel te doseren in irrigatie of bemesting.

Ado Van Assche, onderzoeker te PSKW, gaf een overzicht van de actuele ontijzeringstechnieken. Deze technieken laten toe om de kwaliteit van het beregeningswater te verhogen. Ijzer in irrigatiewater kan door roestvorming zorgen voor beschadiging van de irrigatie-installatie en kan ook lichte neerslag op het gewas veroorzaken. Pascal Desrumaux van het bedrijf Fermanox toonde hoe een innovatieve techniek ontijzering in de grondwaterwinning mogelijk maakt.

Joris De Nies, onderzoeker te PSKW, sloot af met een presentatie over druppelirrigatie. Op proefpercelen ui en asperge werd geëxperimenteerd met druppelslangen van verschillende afgiftes op hetzelfde perceel. Met behulp van bodemscan’s en dronebeelden werd eerst de variatie vastgelegd om vervolgens de afgifte van druppelslangen af te stemmen op de aanwezige variatie in het perceel.

Na afloop van de presentaties konden de bezoekers een infomarkt bezoeken met daarbij informatie van de bedrijven Barth Drainage, Broere beregening, Raindancer, Didex, Wolky Tolky, Fermanox en ook het Innovatiesteunpunt die de website www.agrowaterloketlimburg.be voorstelden.

De presentaties van de studiedag kan u via deze LINK downloaden.

De themadag kaderde in het project “Watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing” gefinancierd door LEADER PG Kempen en Maasland.

Gerelateerde artikels

Euraf hoofd

De Bodemkundige Dienst op het agroforestrycongres in Sardinië

14 juni 2022

Vorige maand vond de zesde European Agroforestry Conference (EURAF2022) plaats in Nuoro, Sardinië. EURAF is het tweejaarlijkse congres met als doel het onderzoek en de praktijkkennis over agroforestry in Europa en daarbuiten te bevorderen. Tijdens deze week komen onderzoekers, beleidmakers, landbouwers, studenten … samen om hun kennis en ideeën over agroforestry uit te wisselen. De Bodemkundige Dienst was ook van de partij, én viel er in de prijzen!

Project Subirri winnaar ‘Prima Plattelandsproject 2021’

Project Subirri winnaar ‘Prima Plattelandsproject 2021’

10 januari 2022

Het project Subirri - Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie heeft de prijs voor Prima Plattelandsproject 2021 binnen het thema ‘innovatie in de landbouw’ in de wacht gesleept.

In dit project, dat BDB uitvoert in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, Aquafin, en Boerennatuur Vlaanderen wordt een pilootstudie uitgevoerd naar het gebruik van hoogwaardig gezuiverd afvalwater als waterbron voor ondergrondse irrigatie.

Siertuin3 Stijn Moermans2014

Webinar: 2de Dag van de TuinBodem

14 oktober 2021

Herbekijk hier de webinar 2de Dag van de TuinBodem: een blik op bodems in tuinen en openbaar groen