Ga verder naar de inhoud

Haal meer uit je bodemstaal!

Laura Poelmans
20 februari 2024

Bodemstalen, hét instrument om je grond te leren kennen. Ervaring leert immers dat niet alle percelen dezelfde karakteristieken hebben. Frequente en gerichte analyses geven je een goed zicht op de dynamiek in je bodem. Stikstofstalen en -bemestingsadviezen helpen dan weer beredeneerd te bemesten, met aandacht voor opbrengst en kwaliteit, maar ook de mogelijke impact naar milieu (nitraatresidu).

In een aantal gevallen zijn bodemstalen verplicht vanuit de regelgeving, maar ze kunnen je ook heel wat waardevolle info opleveren. Voor een goed advies is het wel belangrijk rekening te houden met:

  • Het juiste tijdstip voor de staalname
Het beste moment voor een staalname is het moment dat jou als teler de meeste informatie oplevert. Een algemeen tijdstip is er niet, dit hangt af van de teelt en het seizoen.
Laat ook steeds vier weken tussen staalname en laatst uitgevoerde bemesting.
Voor korte teelten wordt het staal best zo kort mogelijk voor planten en bemesten genomen, zodat zo weinig mogelijk mineralisatie moet worden ingeschat. Voor teelten met een langere groeiduur kan er best gewerkt worden met bijbemesting, en gebeurt de analyse best 6 à 8 weken na planten of zaaien zodat je deze bijbemesting gericht kan bepalen tijdens het groeiseizoen. Maak dus tijdig goede afspraken met je labo over de planning en de termijn waarop je een resultaat kunt krijgen.
  • De vragen op het staalnameformulier: geef de nodige info door

Op het staalnameformulier staan heel wat vragen die de adviseur in staat stellen om een advies te geven op maat van je perceel, rekening houdend met de teelt, de uitgevoerde bemesting en de voorgeschiedenis van je perceel.

B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, maakte een handig filmpje en infofiche met meer informatie over het juiste staalnametijdstip en de vragen op het staalnameformulier. Beide vind je terug op het kennispunt van B3W.

Gerelateerde artikels

Moestuin 8april

Beginnen aan je moestuin, de eerste stap: een bodemanalyse!

8 april 2024

Goede grond is de basis van álles, dat zegt ook televisiemaker Wim Lybaert in een artikel van Radio2. Zijn eerste tip om aan de slag te gaan voor je moestuin is dan ook zorgen voor goede grond. Wil je er zeker van zijn? Dan kan je natuurlijk bij de Bodemkundige Dienst van België terecht voor een analyse!

Website pagina

Studienamiddag Bodem en Bemesting

20 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 vond de Studienamiddag Bodem en Bemesting plaats. Kon je er niet bijzijn, of wil je even terugblikken op wat besproken werd? Dan kan je hier de presentaties downloaden en de publicaties bestellen.

LB KB nu echte hoofding

Een optimaal koolstofgehalte in de bodem voor klimaatrobuuste landbouw

27 september 2023

Dit demonstratiemoment voor landbouwers en andere geïnteresseerden, rondt na vijf jaar het Vlaams klimaatproject ‘Landbouwers koolstofbouwers’ af. Dankzij verschillende metingen en proeven konden de aanwezigen tijdens het demomoment met eigen ogen de effecten van een goede koolstofbalans in de bodem bekijken.