Ga verder naar de inhoud

B3W, Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. B3W ondersteunt land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. Er wordt rekening gehouden met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel.

Dit wordt gedaan aan de hand van 3 activiteiten:

  • Thematische uitwisselingsmomenten

Een thematisch uitwisselingsmoment is een demonstratie op een ‘voorbeeldbedrijf’. Dat bedrijf heeft een duurzame en/of innovatieve praktijk of techniek geïmplementeerd in zijn werking. Hoe en waarom ontdek je in volle actie. Deze demonstratiemomenten focussen op teelten of situaties die op veel bedrijven nog tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De praktijkgetuigenis en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleider en deelnemers staan centraal.


Horen hoe een collega duurzame praktijken invoert en welke ervaringen hij of zij ermee heeft, zegt vaak meer dan wetenschappelijke studies en verslagen. Daarom zoekt B3W bedrijven en bedrijfsleiders die hun innovatie tijdens een thematisch uitwisselingsmoment willen toelichten.

  • Focusgroepen

Een focusgroep is een lerend netwerk – met 6 tot 8 deelnemers – waarbinnen bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ze denken er samen na over de optimalisatie van de nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau en over een samenwerking tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane kennisuitwisseling in een sfeer van vertrouwen. De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op je eigen bedrijf. Wederzijds leren staat centraal.

Alle focusgroepen hebben als gemeenschappelijk doel het verbeteren van bodemzorg en nutriëntenbeheer in de brede zin van het woord. Toch zoomen ze elk in op specifieke inhoudelijke thema’s, die de onderwerpen van de focusgroep bepalen. Als lid kan je ook zelf relevante onderwerpen aanbrengen. Ideeën hiervoor zijn heel erg welkom!

  • Individuele begeleiding

Een intensieve 1-op-1 begeleiding om het nutriëntenbeheer op 1 specifiek bedrijf te verbeteren. Dat zijn de individuele begeleidingen van B3W. De actuele kennis van jou, als bedrijfsleider, is het uitgangspunt. Je begeleider-coach breidt je kennis uit en reikt geoptimaliseerde praktijken aan, op maat van jouw bedrijfsstrategie en de aanwezige technologie. Met een grondige evaluatie en verbetering van de bodemkwaliteit en de nutriëntenkringloop op je bedrijf als hoofddoelen. Een B3W-medewerker neemt zelf contact met je op om dit traject op te starten.

Interesse om mee te werken?

Indien u interesse heeft om mee te werken aan concrete initiatieven (thematische uitwisselingsmomenten of focusgroepen) of u zoekt meer info? Raadpleeg het digitaal platform www.b3w.vlaanderen.be, of contacteer ons vrijblijvend via info@b3w.vlaanderen.be.