Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 780 resultaten werd gevonden. Showing 780 items on page 9 of 78.

Aardappelen variabel poten met kennis van de Bodem

Dillen J., Vandervelpen D.
(2019)
Proeftuinnieuws
Bodem
organische stof
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
Bemesting & bekalking
Teelten
akkerbouw
aardappelen
Teelttechniek
precisielandbouw
Onderzoek
proefvelden

Variabel poten met kennis van de Bodem

Dillen J., Vandervelpen D.
(2019)
Landbouwleven
Bodem
organische stof
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
Bemesting & bekalking
Teelten
akkerbouw
aardappelen
Teelttechniek
precisielandbouw
Onderzoek
proefvelden

Steeds meer telers zien de voordelen van dripirrigatie

Anon.
(2019)
Akkerbouwactueel

Druppelirrigatie, een meerwaarde?

Anon.
(2019)
Boerenbond

Precisiebemesting, de toekomst van mest?

Anon.
(2019)
VILT
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

Anon.
(2019)
VILT
Water
irrigatie

Preciezer drijfmest toedienen - met NIR-sensor en bodemscan?

Dillen J.
(2019)
Drietand
Teelten
Teelttechniek
precisielandbouw

Kan je stikstofbemesting in peren ongestraft reduceren?

Verjans W., Gomand A., Helsen J., Remy S., Janssens P.
(2019)
Boer&Tuinder
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
kunstmest
Teelten
fruitteelt
Onderzoek
proefvelden

Koolstof, van houtkant tot in de bodem

Vervoort L., Rops J., Tits M.
(2019)
Boer&Tuinder
Bodem
organische stof
Bemesting & bekalking
houtsnippers

Dossier Cultuurtechniek om opbrengst te optimaliseren: Water efficiënter inzetten

Dieleman P.
(2019)
Boer&Tuinder
Water
bodemwaterhuishouding
Teelten
akkerbouw