Ga verder naar de inhoud

Beregeningstool

Jaarlijks valt er in België gemiddeld 800 mm water. Maar is dit cijfer nog wel representatief voor de toekomst? Klimaatverandering is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. In het MIRA klimaatrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt voor Vlaanderen onder andere voorspeld dat we zullen te maken krijgen met meer overstromingen, meer droogtes en neerslagtekort tijdens de zomermaanden. Steeds vaker worden we geconfronteerd met weersextremen. Teelten als courgette, bloemkool, spinazie, prei, boon en aardappelen hebben een grote behoefte aan water.

Het beredeneerd irrigeren van deze teelten kan voor grote meeropbrengsten en betere gewas- of vruchtkwaliteit zorgen, zeker in periodes van lange droogte. Toch is er bij de landbouwers nog veel onduidelijkheid over de rendabiliteit van beregenen:

Zo zijn ze onvoldoende op de hoogte van de kosten (aankoop, energie, waterverbruik, arbeid, ...) die gangbare beregeningstechnieken als beregeningshaspel met kanon, beregeningshaspel met boom, druppelirrigatie of zelfs aalton met zich meebrengen. Daardoor worden vaak de verkeerde technieken op de verkeerde plaats toegepast. Een goede kosten-baten analyse is dan ook belangrijk.

  • Ook het tijdstip van irrigeren vormt vaak een punt van discussie. Nog te vaak gaan landbouwers over tot beregenen omdat hun buurman dat ook doet. Echter, praktijkcentra hebben in het verleden reeds veel onderzoek gedaan om het optimale tijdstip van irrigeren te bepalen, maar deze kennis komt nog te weinig bij de landbouwers terecht.
  • Water is niet altijd beschikbaar op het landbouwbedrijf. Toch bestaan er verschillende manieren om water tot bij het perceel te brengen maar zijn die manieren niet altijd gekend. Daarbij weten telers vaak ook niet aan welke kwaliteitseisen het gietwater moet voldoen om gewasschade of opbrengstverlies te voorkomen.

Dit demonstratieproject focust zich vooral op het advies geven rond de verschillende irrigatietechnieken, waterkwaliteit, wateropslag, waterbeschikbaarheid en de afweging kostprijs-rendement.

Meer info vindt u in deze brochure (pdf).