Ga verder naar de inhoud

Beregeningstool

Om de sector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk dat men beredeneerd omspringt met het beschikbare water. Daarom wordt binnen het OptiwAPP-project een irrigatieapp ontwikkeld, zodat landbouwers inzicht kunnen verkrijgen in de waterbehoefte van de voornaamste teelten.

beredeneerde irrigatie met de haspel
Bodemkundige Dienst van België

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met frequentere en intensere periodes van droogte en waterschaarste. De zomer van 2018 was immers één van de droogste in decennia en ook in 2019 en 2020 waren de zomers vrij droog. Droge zomers, lage (grond)waterstanden en daaraan gerelateerde captatieverboden zijn slecht nieuws voor de land- en tuinbouwsector. Zij zijn immers sterk afhankelijk van water om de productie en kwaliteit van hun gewassen te garanderen.

Om de sector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk dat men beredeneerd omspringt met het beschikbare water. Tijdens een vorig demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ werd de Beregeningstool ontwikkeld, die telers moet helpen om een eerste inschatting te maken van de kostprijs van beregenen op hun bedrijf.

Om de beregeningstool optimaal te laten renderen, willen we deze graag toegankelijker maken door die om te vormen naar een gebruiksvriendelijke irrigatieapp. In deze app willen we enerzijds factsheets aanbieden over traditionele en meer geavanceerde (precisie)beregeningstechnieken, zodat telers een transparant beeld hebben over de innovaties die zich afspelen in deze sector en de inpasbaarheid op hun eigen bedrijf. Anderzijds zal er via de irrigatieapp inzicht en advies gegeven worden over de waterbehoefte van de voornaamste teelten i.f.v. plantdatum en bodemsoort. Zo kan men beter inschatten wanneer het weinige water best wordt ingezet en of waterbehoeftige teelten überhaupt nog haalbaar zijn in bepaalde regio’s. Een overzicht over de rendabiliteit van beregenen i.f.v. het gewas moet hier extra duidelijkheid in scheppen.

Via demonstraties van innovatieve precisie beregeningstechnieken op praktijkbedrijven (geselecteerd i.f.v. teelten en irrigatietechnieken) worden de ervaringen van landbouwers gedeeld met collega landbouwers. De irrigatieapp en de kennis omtrent beredeneerd irrigeren die voortvloeit uit andere projecten, zullen aan bod komen tijdens demonstraties en studiemomenten op proefcentra, Werktuigdagen en via diverse media.