Ga verder naar de inhoud

Vegaplan Standaard Loonwerk

RSZ nog in te delen 77

De Vegaplan Standaard voor loonwerkers is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten verzekert. De Standaard is ontstaan uit een interprofessioneel initiatief en werd ontwikkeld door de landbouworganisaties, samen met de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten. De Vegaplan Standaard geldt als waarborg voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit en IPM (Integrated Pest Management).

Het Vegaplan-certificaat betekent voor de loonwerkers de onbetwistbare kwaliteitswaarborg van de geleverde diensten. Naast deze meerwaarde, is de Vegaplan Standaard een instrument voor de loonwerker om het naleven van de wettelijke verplichtingen te verzekeren en om verantwoorde landbouwtechnieken aan te tonen. De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle activiteiten.

De Vegaplan-certificatie is erkend voor de levering van primaire producten naar FCA-ondernemingen of gelijkaardig. De beheerder van GLOBALG.A.P. heeft in 2017 de Vegaplan Standaard voor loonwerkers aanvaard. Sindsdien kan een land- of tuinbouwer die beroep doet op een voor de Vegaplan Standaard gecertificeerde loonwerker, ook voor zijn GLOBALG.A.P.-certificatie verwijzen naar dit Vegaplan Loonwerk certificaat.

Het Vegaplan loonwerk certificaat omvat eveneens de vereisten van de sectorgids aannemers land- en tuinbouwwerken (G-033).

Op internationaal vlak is een uitwisselbaarheidsakkoord ondertekend met het Nederlandse systeem VKL ("VoedselKwaliteit Loonwerk"). Door de erkenning van de Vegaplan Standaard door andere kwaliteitssystemen, worden dubbelinspecties vermeden.

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor de uitvoering van Vegaplan Loonwerk-audits.

De auditfrequentie is bepaald op 3 jaar.