Ga verder naar de inhoud

Sectorgids Primaire Productie (G-040)

G40 rsz

De Sectorgids Primaire Productie (G-040) werd op 20 juli 2012 officieel goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en wordt beheerd door Vegaplan (voor wat betreft de plantaardige productie) en Codiplan (voor wat betreft de dierlijke productie).

De Sectorgids G-040 bestaat uit 4 verschillende modules:

 • Module A: primaire plantaardige productie
 • Module B: ruwvoederproductie
 • Module C: primaire dierlijke productie
 • Module D: niet-eetbare tuinbouwproductie

De sectorgids G-040 - module C omvat maatregelen voor de gehele sector primaire dierlijke productie ter bevordering van de veiligheid en de kwaliteit van de dierlijke productie. Er zijn specifieke eisen opgesteld voor:

 • melkvee
 • vleesvee
 • vleeskalveren
 • varkens
 • kleine herkauwers en hertachtigen
 • broeierijen
 • pluimvee (reproductiepluimvee, braadkippen, legpluimvee, pluimvee bestemd voor de productie van foie gras...)
 • loopvogels
 • paardachtigen
 • konijnen

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor het uitvoeren van audits voor de sectorgids G-040 voor de modules A, B, C en D.

De auditfrequentie is bepaald op 3 jaar.