Ga verder naar de inhoud

Sectorgids aannemers land- en tuinbouwwerken (G-033)

RSZ nog in te delen 76

De gebruikersgroep van deze Sectorgids zijn alle loonwerkers (dus aannemers van land- en tuinbouwwerken en loonsproeiers). In deze Sectorgids worden de volgende activiteiten beschreven voor alle teelten (excl. hop) die door een loonwerker uitgevoerd kunnen worden:

 • Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen (voor eigen gebruik)
  • Zaaizaad, plant- of pootgoed
  • Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden
  • Meststoffen
 • Teelt en oogst van de primaire plantaardige producten met als bestemming menselijke en/of dierlijke voeding, inclusief sorteren (bv. verwijderen van kleinste aardappelen, zaad triëren, …) en mechanisch reinigen (bv. ontdoen aarde van aardappelen of suikerbieten) op het veld.
 • De opslag van land- of tuinbouwproducten die rechtstreeks in verband met de oogstactiviteiten staat.
 • Secundair transport wordt aanzien als transport van land- of tuinbouwproducten uitgevoerd in het kader van landbouwwerkzaamheden voor rekening van een opdrachtgever (primaire (plantaardige) producent of een bedrijf) -door dezelfde loonwerker- dat deze landbouwwerkzaamheden voorafgaat of volgt en er een essentieel onderdeel van vormt, of er rechtstreeks mee in verband staat.
 • Snijden van aardappelpootgoed bestemd voor vermeerdering of voor productie van consumptieaardappelen.

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor de uitvoering van audits voor de gids G-033.

De auditfrequentie is bepaald op 3 jaar.