Ga verder naar de inhoud

Erkenningen Vlaamse Gewest

Departement Omgeving (OMG)

Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming Open Close

Erkenning als laboratorium in de discipline water Open Close

Erkenning als controleorgaan geïntegreerde gewasbescherming Open Close

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en voor het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses Open Close

Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering Open Close

Erkenning bodemsaneringdeskundige type 2 Open Close

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Erkenningen als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting Open Close

Erkenningen als laboratorium in de discipline mest Open Close

Erkenning als laboratorium in de discipline diervoeder Open Close

Departement Landbouw en Visserij

Erkenning als centrum voor sensiblisering duurzame landbouw Open Close

Erkenning als gewestelijk centrum voor landbouwvorming Open Close