Ga verder naar de inhoud

Onze partner

AGRO CONSEIL 40 ans d'innovations
Agro Conseil

In Frankrijk is de Bodemkundige Dienst actief door een samenwerkingsverband met Agro Conseil.

Agro Conseil, een onderneming in Saint-Quentin, werd opgericht door André COULEROT. Deze Franse landbouwer, die sinds de jaren ’70 actief was als onafhankelijke deskundige, erkende de noodzaak om aan de landbouwbedrijven perceelsgebonden adviezen te leveren, met een dubbele doelstelling: enerzijds om de kalktoevoer beter te beheren en anderzijds om de aankoop van meststoffen te beredeneren op landbouwkundige basis.

Om de adviezen op te stellen was het dus noodzakelijk om een solide wetenschappelijke basis te vinden, die toeliet om betrouwbare en praktisch toepasbare adviezen op te stellen. Zo ontstond in 1974 het samenwerkingsverband tussen André COULEROT en de Bodemkundige Dienst van België.

Dit samenwerkingsverband introduceerde in Frankrijk een landbouwkundige visie gebaseerd op een goed begrip van het bodem–plant–klimaat-geheel. Proefvelden werden aangelegd en de kennis werd vertaald in de ontwikkeling van diverse soorten adviezen voor alle teelten en alle bodemtypes:

1974: bekalkings- en basisbemestingsadvies

1977: stikstofbemestingsadvies (met fractioneringsadvies voor granen en andere teelten)

1983: raadgevingen voor de bestrijding van ziekten en plagen in tarwe (uitgebreid naar andere granen in de jaren ’90)

1985: adviezen voor irrigatie en drainage

2008: introductie van het computerprogramma voor precisielandbouw

De politiek van Agro Conseil is altijd geweest om de landbouwers te erkennen als bedrijfsleiders. En elke bedrijfsleider moet kunnen beschikken over alle nodige informatie, enerzijds voor het uitwerken van de economische strategie van het bedrijf en anderzijds voor het nemen van de beslissingen om deze strategie in praktijk om te zetten. Deze beslissingen moeten kunnen genomen worden met volledige kennis van de feiten, maar vooral in volledige vrijheid.

Rekening houdend met de keuzevrijheid en met de economische haalbaarheid van de maatregelen, biedt Agro Conseil aan de landbouwers uitsluitend intellectuele diensten aan. De landbouwkundige adviezen zijn objectief en zijn een afspiegeling van wat de teelt nodig heeft, rekening houdend met de groeiomstandigheden (bodem en klimaat). Ze zijn onafhankelijk van de eventuele verkoop van inputs en de werkwijze is relevant voor economische strategie die de landbouwer heeft uitgewerkt.

Intussen is Agro Conseil in de zorgzame handen van Julie Coulerot, dochter van André en Elfriede Coulerot.

Meer informatie via www.agro-conseil.fr

Rue de Guise 108
02100 Saint-Quentin
Telefoon: +33 3 23 65 52 90
Fax: +33 3 23 65 34 37
E-mail: sol@agro-conseil.fr