Ga verder naar de inhoud

De Bodemkundige Dienst op het agroforestrycongres in Sardinië

Fien Vandekerchove
14 juni 2022

Vorige maand vond de zesde European Agroforestry Conference (EURAF2022) plaats in Nuoro, Sardinië. EURAF is het tweejaarlijkse congres met als doel het onderzoek en de praktijkkennis over agroforestry in Europa en daarbuiten te bevorderen. Tijdens deze week komen onderzoekers, beleidmakers, landbouwers, studenten … samen om hun kennis en ideeën over agroforestry uit te wisselen.

Agroforestry of boslandbouw is het combineren van gewassen of landbouwdieren met bomen en/of struiken op eenzelfde perceel. De Bodemkundige Dienst van België maakt deel uit van het Consortium Agroforestry Vlaanderen, een samenwerking van verschillende projectpartners die de mogelijkheden ervan in Vlaanderen onderzoeken en ernaar streven om agroforestry in Vlaanderen meer ingang te doen vinden.

Euraf 3

Dit jaar vond het congres plaats in Nuoro, een stad in het binnenland van Sardinië. Dat is geen toeval: op het eiland komen heel wat agroforestrysystemen voor. De meriagos, weiland met kurkeiken en landbouwdieren, typeren het eiland. De hele week lang werden verschillende interessante onderzoeken gepresenteerd over bijvoorbeeld de impact op gewasopbrengst in agroforestrysystemen, vormen van 3D-beelden om koolstofopslag in bomen beter te kwantificeren, gebruik van biochar en houtsnippers op landbouwpercelen, economische analyses over kippen in boomgaarden, vergelijking van subsidieprogramma’s voor agroforestry in EU-lidstaten, …

Euraf kaas 2

Voor één dag werden de presentaties ingeruild voor veldbezoeken om verschillende agroforestrysystemen ook eens in de praktijk te bekijken. Zo was er een uitstap naar het silvopastoraal agroforestrysysteem in Monti, waar schapen tussen kurkeiken gehouden worden. Eucalyptusbomen als windscherm voor landbouwgewassen konden in Arborea bekeken worden en in Monte Sant’Antonio de ‘Nera di Arbus’-schapen die tussen de eiken grazen. Op de experimentele sites van Elighes Uttiosos in Montiferru kent het ‘Bue Rosso’ rundvee een rotationele begrazing op agroforestrypercelen. Verplaatsbare elektrische draad bakent het gebied af waar het vee mag grazen. Na een bepaalde periode wordt deze draad verplaatst en kan het vee elders grazen. Dit systeem verhoogt een aantal ecosysteemdiensten zoals een hogere biodiversiteit (planten, insecten…), vastlegging van koolstof in de bodem, betere voederwaarde, etc. De veehouder is zo tevreden van dit systeem dat de onderzoekers zijn enthousiasme moeten temperen en voorkomen dat hij het hele systeem omvormt naar rotationele begrazing, ze moeten namelijk een referentieperceel behouden. Tot slot konden de bezoekers nadien op de boerderij Elighes Uttiosos verse traditionele producten proeven, waaronder Casizolu kaas en het ‘Bue Rosso’-vlees.

Onze afdeling Onderzoek en Studies viel ook in de prijzen, Fien Vandekerchove en Tom Coussement wonnen met hun poster ‘CARAT: an online tool for quantifying carbon sequestration in agroforestry systems’ de prijs voor beste posterpresentatie. Samen met ILVO en Universiteit Gent ontwikkelt de Bodemkundige Dienst een tool die de ondergrondse en bovengrondse koolstofopslag in agroforestrysystemen berekent. Aan de hand daarvan zullen gebruikers voor hun beoogde agroforestryperceel kunnen nagaan hoeveel meer koolstof er wordt opgeslagen ten opzichte van het perceel met conventionele landbouw. Bovendien kan CARAT een krachtig instrument zijn voor koolstofprijsstelling, waardoor agroforestry ook een extra inkomen voor de landbouwer kan betekenen.

Gerelateerde artikels

Project Subirri winnaar ‘Prima Plattelandsproject 2021’

Project Subirri winnaar ‘Prima Plattelandsproject 2021’

10 januari 2022

Het project Subirri - Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie heeft de prijs voor Prima Plattelandsproject 2021 binnen het thema ‘innovatie in de landbouw’ in de wacht gesleept.

In dit project, dat BDB uitvoert in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, Aquafin, en Boerennatuur Vlaanderen wordt een pilootstudie uitgevoerd naar het gebruik van hoogwaardig gezuiverd afvalwater als waterbron voor ondergrondse irrigatie.

Presentaties themadag Irrigatie (Bree)

Presentaties themadag Irrigatie (Bree)

2 december 2021

Op 26/11/2021 organiseerden de Bodemkundige Dienst van België (BDB), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en PVL Bocholt een themadag over irrigatie op het bedrijf van Bert Peurteners in Bree. Na het openingswoord dat werd verzorgd door Mevrouw de Gedeputeerde Inge Moors kregen de vijftig deelnemers een overzicht van innovatieve technieken die bijdragen om irrigatie efficiënt toe te passen.

Siertuin3 Stijn Moermans2014

Webinar: 2de Dag van de TuinBodem

14 oktober 2021

Herbekijk hier de webinar 2de Dag van de TuinBodem: een blik op bodems in tuinen en openbaar groen