Ga verder naar de inhoud

Brochure 'Droogtekaarten voor aardappel en maïs'

14 maart 2023

De impact van klimaatverandering op de opbrengst van aardappel en maïs werd regelmatig zichtbaar de afgelopen jaren. Zowel zeer natte periodes, zoals bijvoorbeeld in 2016, als droogteperiodes en hittegolven in 2017, 2018 en 2019 zorgden voor een gemiddelde productieterugval van 13% voor aardappel en 16% voor maïs.
De verminderde gewasopbrengsten zorgen bovendien voor een verminderde nutriëntenopname met als gevolg een groter risico op een hoger nitraatresidu en nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De impact van droogte varieert sterk tussen percelen onderling, maar ook binnen het perceel. Daarom werd in het demonstratieproject “Droogtekaarten voor aardappel en maïs” getracht om deze verschillen voor de landbouwer in beeld te brengen door de opmaak van droogtekaarten.

Lees hier de brochure die werd opgesteld in kader van het demonstratieproject duurzame landbouw 'Droogtekaarten voor aardappel en maïs'.

Dit demonstratieproject werd gefinancieerd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Het project werd gerealiseerd door volgende partners: