Ga verder naar de inhoud

Bodemonderzoeken

Etude d’orientation

De doelstelling van een étude d’orientation is na te gaan of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging. Er kunnen meerdere aanleidingen zijn voor de uitvoering van een bodemonderzoek:

  • Bij aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, een gecombineerde vergunning of een geïntegreerde vergunning op een grond die als verontreinigd of mogelijk verontreinigd in de bodemgesteldatabank is opgenomen
  • Bij stopzetting van een vergunning betreffende een activiteit die een risico op bodemverontreiniging vorm
  • Bij milieuschade aan de bodem
  • Na een administratieve beslissing (o.a. door de gemeente) in geval van ernstige indicaties van een bodemverontreiniging

Meer informatie over deze wetgeving kan terug gevonden worden via deze link.

Verscheidene activiteiten kunnen in de loop der jaren aanleiding hebben gegeven tot een bodemverontreiniging, zowel in de bodem als het grondwater. Denk hierbij aan morsverliezen of lekken bij stookolietanken, onzorgvuldig opslaan van meststoffen of fytoproducten, etc. In een oriënterend bodemonderzoek wordt een terrein gescreend op de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging. Indien een ernstige verontreiniging wordt aangetroffen, kan bijkomend onderzoek nodig zijn onder de vorm van een étude de caratérisation.

De focus van onze experten ligt bij het zoeken naar de optimale aanpak van uw specifiek bodem probleem. Daarom vertrekken we vanuit een doorgedreven voorstudie waarin wordt nagegaan wat voor u de beste oplossing is. In eerste instantie wordt nagegaan of een bodemonderzoek wel aangewezen of nodig is.

De Bodemkundige Dienst van België beschikt, als bodemsaneringsdeskundige type II (erkend in Wallonië en Vlaanderen), over staalnameploegen die jarenlange ervaring hebben met het bemonsteren van bodems en grondwater. Voor de chemische analyses werken wij samen met geaccrediteerde laboratoria. Op deze manier kunnen wij kort op de bal spelen en u op een snelle en efficiënte manier verder helpen.

Het rapport wordt tenslotte overgemaakt aan SPW (Service Publique de Wallonie) ter goedkeuring. Hierna kan een nieuw bodemattest worden aangevraagd.

Offerteaanvraag

Indien u een offerte wenst aan te vragen kan u dit formulier invullen en terug sturen naar info@bdb.be.

Indien u meer informatie wenst omtrent onze diensten kan u contact met ons opnemen via het contactformulier.