Continuer vers contenu

Publicaties filter

Nunc duis mauris hendrerit lectus euismod quisque massa ligula vel sagittis arcu urna condimentum orci, eu ultricies mattis ut ipsum habitasse neque sit risus augue pharetra nisi. Fringilla finibus conubia netus sagittis laoreet ligula, ultricies taciti maecenas nullam ipsum ut nec, mollis facilisi convallis quis massa.

Année

jusqu'à

Thème

Type

Format

A total of 781 items found. Showing 781 items on page 77 of 79.

Development of an indicator of Agricultural Soil Quality

Bomans E., Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
Rapport 96/00/08 Bodemkundige Dienst van België

Agricultural nutrient balances for the OECD countries

Vanongeval L., Bomans E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
Bodemkundige Dienst van België
,
Rapport 96/00/09
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest

Vermesting

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
In Verbruggen A. (red.)Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 1996. Leren om te keren. Garant 1996
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest
Eau
waterkwaliteit

Fungicidenproeven Wintertarwe 1995-1996

Vogels N., Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1996)
Rapport Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
tarwe
Gewasbescherming
Onderzoek
proefvelden

Demonstratieproeven verminderd gebruik van meststoffen te Tienen. Verslag werking 1996

Bries J., Coppens G., Vanongeval L., Geypens M.
(1997)
EG-verordening 2078/92
Bemesting & bekalking
bemesting
kunstmest
Onderzoek
proefvelden

Proefplatform akkerbouwteelten te Velm Platform 1996

Geypens M., Bries J., Vanongeval L., Coppens G.
(1997)
EG-verordening 2078/92
Teelten
Onderzoek
proefvelden

Beredeneerd beregenen van stamslaboon en voorjaarsspinazie op zandleem- tot leembodems

Deproost P., Elsen F., Vanongeval L., Geypens M.
(2001)
Onderzoek uitgevoerd door BDB in opdracht van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG6, Brussel
Eau
irrigatie
Teelten
tuinbouw
Onderzoek
proefvelden

Irrigatie in de intensieve groenteteelt (prei en bloemkool) in het kader van de ecologische en economische prerogatieven

Deproost P., Elsen F., Ceustermans N., Callens D.
(2002)
Onderzoek uitgevoerd door BDB, BVA, POVLT in opdracht van MML Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling
bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
Teelten
tuinbouw
Onderzoek
proefvelden

Addressing phosphorus related problems in farm practice

Bomans E., Fransen L., Gobin A., Mertens H., Michiels P., Vandendriessche H., Vogels N.
(2005)
Final report to the European Commission. European Commission, DG Environment
bodemanalyse en bemestingsadviezen
fosfor
Bemesting & bekalking
Teelten

Valorisatie van de capillaire nalevering in de modelmatige beregeningssturing voor intensieve openluchtteelten in functie van milieukundige en economische criteria

Elsen F., Ghesquiere U., Deproost P., Ceustermans N., Spiessens K., Pollet S., Callens D.
(2006)
Rapport onderzoek uitgevoerd door BDB, PCG, POVLT in opdracht van IWT Vlaanderen
bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
Eau
grondwater
Teelttechniek
biologische landbouw