Continuer vers contenu

Publicaties filter

Nunc duis mauris hendrerit lectus euismod quisque massa ligula vel sagittis arcu urna condimentum orci, eu ultricies mattis ut ipsum habitasse neque sit risus augue pharetra nisi. Fringilla finibus conubia netus sagittis laoreet ligula, ultricies taciti maecenas nullam ipsum ut nec, mollis facilisi convallis quis massa.

Année

jusqu'à

Thème

Type

Format

A total of 781 items found. Showing 781 items on page 76 of 79.

Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid

Hendrickx G., Geypens M.
(1994)
I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem
,
sectie 4, periode 1991-1995
Sol
Onderzoek
modellering

Comité voor Toegepaste Bodemkunde (1993- 1995)

Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Vanongeval L., Geypens M.
(1994)
Rapport BDB

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1994)
Onderzoeksopdrachten nr. 9200517 en nr. 9200518
,
Eerste tussentijds rapport, BDB
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Project bodemonderzoek (level 1) in het paneuropees meetnet voor de bosvitaliteitsinventaris

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1993)
Onderzoeksopdracht nr. BNO/BOSBODEM/5/1993
,
Verslag
Sol
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Project Bodemonderzoek (level I) in het Paneuropees meetnet voor de bosvitalitietsinventaris

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1994)
Rapport BDB
Sol
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1994)
Rapport Bodemkundige Dienst van België
Sol
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Milieu- en natuurrapport Vlaanderen

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M., Rutten J., Rombouts R.
(1994)
Wetenschappelijk rapport
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest
Eau
waterkwaliteit

Maladies du froment

Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1995)
Gewasbescherming

Vergelijking van twee soorten N-P-K-meststoffen

Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1995)

Résultats de la campagne 1995

(1995)