Continuer vers contenu

Publicaties filter

Nunc duis mauris hendrerit lectus euismod quisque massa ligula vel sagittis arcu urna condimentum orci, eu ultricies mattis ut ipsum habitasse neque sit risus augue pharetra nisi. Fringilla finibus conubia netus sagittis laoreet ligula, ultricies taciti maecenas nullam ipsum ut nec, mollis facilisi convallis quis massa.

Année

jusqu'à

Thème

Type

Format

A total of 781 items found. Showing 781 items on page 75 of 79.

Maïs met groenbemesters in onderzaai 1990

Vandendriessche H., Geypens M., Bries J., Billiau K.
(1992)
Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
maïs
Teelttechniek
teeltrotatie en groenbedekkers

GFT-compost in de akkerbouw

Bries J., Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1993)
Teelten
akkerbouw

Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid

Hendrickx G., Geypens M.
(1993)
I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem
,
februari 1993
Sol
Onderzoek
modellering

Epipre: praktijkresultaten 1992 en perspectieven voor 1993

Smeets E., De Wijngaert K., Hendrickx G., Geypens M., Bries J., Vandendriessche H.
(1993)
Teelten
tarwe
Gewasbescherming

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Smeets E., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
Eindrapport
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Project Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest

Vandendriessche H., Billiau K., Geypens M.
(1993)
Bodemkundige Dienst van België
Sol
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Invloed van de bemesting en de beregening op de kwaliteit van de aardappelen (p. 115)

Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Elsen A., Geypens M.
(1993)
Conventie IWONL 1991-1993. Bodemkundige Dienst van België
,
eindrapport
bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
kalium
Bemesting & bekalking
bemesting
Eau
irrigatie
Teelten
akkerbouw
aardappelen

Minerale bemesting van de suikerbiet: bemestingsstrategie

Vanongeval L., Geypens M., Vandendriessche H., Bries J.
(1993)
Eindrapport voor Abipa
Bemesting & bekalking
bemesting
kunstmest
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Stikstofbemesting van fructosecichorei

Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
Onderzoek 1992
bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
,
eindrapport
Bemesting & bekalking
dierlijke mest