Continuer vers contenu

Publicaties filter

Nunc duis mauris hendrerit lectus euismod quisque massa ligula vel sagittis arcu urna condimentum orci, eu ultricies mattis ut ipsum habitasse neque sit risus augue pharetra nisi. Fringilla finibus conubia netus sagittis laoreet ligula, ultricies taciti maecenas nullam ipsum ut nec, mollis facilisi convallis quis massa.

Année

jusqu'à

Thème

Type

Format

A total of 780 items found. Showing 780 items on page 2 of 78.

Commercieel irrigatieplan voor groenteteelten in de maak

M. Hendrickx, P. Janssens
(2024)
Proeftuinnieuws
,
2
, pp.
22-23
Eau
irrigatie
Teelten
tuinbouw

Koolstofgehalte moet komende jaren opgekrikt worden

T. Dewanckele
(2024)
Boer & Tuinder
, pp.
16-17
Sol
bodemkwaliteit
bodemstructuur
Eau
waterkwaliteit

Temporal covariance of spatial soil moisture variations: A mechanistic error modeling approach

M. G. A. Hendrickx, J. Diels, P. Janssens, S. Schlüter & J. Vanderborght
(2023)
Eau
grondwater
Onderzoek
modellering

Infofiches 'Omgaan met bodemkwaliteit tijdens ontwerp, aanleg en beheer van natuurlijke tuinen

Bodemkundige Dienst van België vzw, Proefcentrum voor Sierteelt, natuurlijk tuinieren
(2024)
Sol
bodemkwaliteit

Water stuwen loont

S. Meuris
(2023)
Boer & Tuinder
, pp.
28-29
Eau
bodemwaterhuishouding
grondwater
Droogte

Efficiënt watergebruik in de openluchtsierteelt

P. De Clercq, A. De Vroe
(2023)
Sierteelt en Groenvoorziening
, pp.
36-37
Eau
irrigatie
Droogte
Teelten
sierteelt

Focus op promotie en klimaat

J. Van Bavel
(2023)
Bemesting & bekalking
bemesting
Eau
irrigatie
Teelten
Fruitteelt

Effecten van bodembewerkingen op ontwikkeling en stikstofopname

F. Moors, J. Dillen, J. Rops
(2023)
Sol
bodemstructuur
erosie
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden
Vanggewassen en groenbedekkers

Variabele irrigatie als antwoord op verschillen in droogtegevoeligheid

W. Odeurs, P. Janssens, J. Verellen
(2023)
Landbouwleven
, pp.
20-21
Eau
irrigatie
Droogte
Teelten
aardappelen
maïs
Teelttechniek
precisielandbouw

Biedt een variabele plant- en zaaiafstand mogelijkheden om te anticiperen op droogte?

W. Odeurs, P. Janssens, F. Moors, E. Heyman, M. Gijbels en G. Van de Ven
(2023)
Landbouwleven
, pp.
18-20
Eau
Droogte
Teelten
aardappelen
maïs
Teelttechniek
precisielandbouw