Ga verder naar de inhoud

LEADER Blik op de bodem

context

Uit eerder onderzoek blijkt dat bodemeigenschappen zoals het organisch koolstofgehalte en de pH binnen éénzelfde perceel sterk kunnen verschillen, zeker in de regio Haspengouw waar grote, samengevoegde percelen voorkomen. Wanneer deze percelen uniform bekalkt of bemest worden volgens een gemiddeld advies op basis van een bodemstaal van heel het perceel, zal in bepaalde zones teveel toegediend worden en in andere zones te weinig.

Tot nu toe waren er weinig mogelijkheden om die heterogeniteit binnen percelen in beeld te brengen en hier op in te spelen. Sinds kort zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen zoals bodemscanners beschikbaar en is het mogelijk de heterogeniteit aan bodemeigenschappen (organische stof, pH en elektrische geleidbaarheid) in kaart te brengen. Op die manier kan ook plaatsspecifiek bemestings- en bekalkingsadvies worden opgesteld. Er bestaan vandaag ook variabele kalk- en compoststrooiers

doel

Binnen het project wordt een techniek uit precisielandbouw gedemonstreerd die het mogelijk maakt om de variatie aan bodemeigenschappen (pH, organische koolstof, EC) binnen een perceel in kaart te brengen en hier op in te spelen door plaatsspecifieke adviezen toe te passen. Naast het demonstreren van de technieken binnen de precieslandbouw die inspelen op de variatie aan bodemeigenschappen richt het project zich op een het sensibiliseren rond het belang van bodemeigenschappen zoals de bodemzuurtegraad en het organischestofgehalte

aanpak

  1. demonstratie bodemscan – bodemeigenschappen in beeld
  2. opstellen van plaatsspecifieke adviezen en demonstreren van de toepassing
  3. Evaluatie gedemonstreerde technieken: bodemkwaliteit, gewasontwikkeling en gewasopbrengst
Logos lower

Projectpartners: PIBO-campus (logo), Bodemkundige Dienst van België (logo), Boerenbond en VLM

Financiering: LEADER Haspengouw (logo)

Project loopt van: januari 2018 tot juni 2020