Ga verder naar de inhoud

IKM

IMG 2150 lr

IKM staat voor Integrale Kwaliteitszorg Melk. Het is een kwaliteitsborgingsysteem dat de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf waarborgt. Dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, milieu, meldingsplicht en duurzaamheidsmonitor zijn de zeven modules waarin bestaande reglementering onderschreven wordt en aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk.

De zuivelsector wil met deze kwaliteitsbenadering via autocontrole aan de spits blijven staan van de integrale ketenbewaking. De uiteindelijke doelstelling is de bijna totale Belgische productie van rauwe melk in het IKM-certificaat te borgen.

Verder wordt de ganse keten van producent tot consument in een duurzaam systeem vastgelegd om het kwaliteitsimago van de melkveehouderij naar de verbruiker toe te versterken.

Certalent voert de IKM-inspecties uit op het terrein (Certalent is hiervoor geaccrediteerd), de certificatie gebeurt door IKM-Vlaanderen.

De inspectiefrequentie is vastgelegd op 3 jaar.