Door een probleem met onze database, zijn onze online diensten momenteel niet beschikbaar. à cause d'un problème avec notre database, nos services en ligne ne sont actuellemet pas disponible.
Dit geldt voor BDBNET, CSLIM, RekenMee en online bestellingen. Ceci se applique à BDBNET, CSLIM, RekenMee et les commandes en ligne.
Onze excuses voor het ongemak. Désolés pour cette inconvenience.