SoilCare is een recent opgestart Europees Horizon 2020-project met als doel om teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit en zodoende ook tot de rendabiliteit en duurzaamheid van de landbouw in Europa. Het project is een samenwerking tussen 29 partners uit verschillende Europese landen en wordt gecoördineerd door Alterra DLO (Nederland).

Naast een grondige analyse van bestaande informatie uit literatuur en uit lange-termijnproeven zullen veelbelovende teeltsystemen getest en geëvalueerd worden in verschillende bodem-, klimaat- en socio-economische omstandigheden. Dit gebeurt in 16 geselecteerde studiegebieden doorheen Europa. De geïmplementeerde teeltsystemen worden op een wetenschappelijke manier gemonitord in samenwerking met alle stakeholders (landbouwers, overheid, voorlichters, wetenschappers).

Binnen het SoilCare-project is de Bodemkundige Dienst van België verantwoordelijk voor het studiegebied in Vlaanderen, gelegen in de gemeenten Lubbeek, Bierbeek en Boutersem, ten oosten van Leuven. De Bodemkundige Dienst van België verzorgt er, in samenwerking met de KU Leuven, de aanleg en opvolging van veelbelovende teeltsystemen.

Projectperiode: 1/3/2016 - 28/2/2021

Interne projectcode: P/OO/286

Lees meer over het SoilCare-project op http://www.soilcare-project.eu .