Testing and promoting the adoption of soil-improving cropping systems across Europe

Inhoud

Waarom Soilcare?

Europese gewasproductie kampt met groeiende problemen om competitief te blijven in de wereldmarkt. In een aantal teeltsystemen worden productieniveau’s kunstmatig in stand gehouden met behulp van stijgende inputs (bv. meststoffen en pesticiden) en technologie, waardoor productiviteitsverliezen door verminderde bodemkwaliteit gemaskeerd worden. De kosten van het toenemend gebruik van landbouwinputs drukken op de rendabiliteit en hebben bovendien een negatieve impact op het milieu, zowel door het niet-duurzaam gebruik van energie en middelen bij de productie van de inputs als door de gevolgen van hun toepassing. Ook de kwaliteit van de landbouwgrond wordt bedreigd door menselijke activiteit, met vaak een subtiele en geleidelijke fysische, chemische en biologische vervuiling als gevolg, zoals het verlies van organische stof, nutriënten en bodembiodiversiteit. Bodemverbetering is noodzakelijk om de negatieve spiraal van degradatie, toenemende inputs en kosten en milieuschade te doorbreken. Daarom heeft SoilCare als algemene doelstelling om de mogelijkheden van bodemverbeterende teeltsystemen (Soil Improving Cropping Systems – SICS) vast te stellen en om gebiedsspecifieke teeltsystemen die een positieve impact kunnen hebben op rendabiliteit en duurzaamheid in Europa te identificeren en te testen.

Lees meer

Wat is een bodemverbeterend teeltsysteem?

In SoilCare definiëren we bodemverbeterende teeltsystemen (Soil Improving Cropping Systems – SICS) als teeltsystemen die resulteren in een verbeterde bodemkwaliteit, i.e. in een duurzaam toegenomen vermogen van de bodem om zijn functies te vervullen, en die tegelijk een positieve impact hebben op de rendabiliteit en duurzaamheid van teeltsystemen.

De bodemfuncties zijn de productie van voedsel en biomassa, zijn buffer- en filtercapaciteit en het leveren van andere ecosysteemdiensten. Een teeltsysteem is een combinatie van teelten (teeltrotaties) en agrobeheertechnieken.

Lees meer

Hoe worden stakeholders betrokken bij SoilCare?

Centraal in het SoilCare-project staan de stakeholders van elk van de 16 studiegebieden in Europa. Dit zijn onder andere landbouwers, voorlichters, NGO’s, beleidsmakers en andere belanghebbenden, en ze worden actief betrokken bij het selecteren en evalueren van de bodemverbeterende teelttechnieken die getest worden.

Lees meer

Stakeholder analyse

In elk van de 16 SoilCare studiegebieden werden workshops georganiseerd met geselecteerde leden van stakeholder adviespanels, met als doel om organisaties en groepen (en in sommige gevallen individuen) te identificeren die belang hebben bij het verbeteren zowel van de bodemkwaliteit als van de productiviteit en de duurzaamheid van teeltsystemen.

Lees meer

Focus op studiegebied Bretagne, Frankrijk

SoilCare omvat 16 studiegebieden, elk gericht op het testen van bodemverbeterende teeltsystemen die relevant zijn voor hun plaatselijke omstandigheden. In deze nieuwsbrief focussen we op het studiegebied in Frankrijk.

Lees meer

SoilCare plenaire meeting in Kreta, Griekenland

Van 13 tot 16 mei 2017 kwamen ongeveer 50 SoilCare partners samen in Chania, Kreta, Griekenland voor de tweede plenaire vergadering van het project. De vergadering werd geopend door de SoilCare partner prof. Ioannis Tsanis van de Technical University of Crete.

Lees meer

Voorlichting en communicatie

Voorlichting en communicatie zijn van cruciaal belang voor het succes van elk onderzoeksproject. Daarom werd in het SoilCare project een doeltreffende en gerichte Voorlichting- en Communicatiestrategie uitgewerkt, gebaseerd op welomschreven doelstellingen en met verschillende communicatiekanalen in functie van specifieke doelpublieken (leverbaarheid 8.1).

Lees meer