In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader is door de plaatselijke groep Haspengouw het project ‘Op weg naar een efficiëntere bemesting’ goedgekeurd. Het betreft een gezamenlijk project van de Bodemkundige Dienst van België (promotor), PIBO-Campus, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Thomas More en BB Consult (allen copromotoren).

Consortium

Projectinhoud

In ‘Op weg naar een efficiëntere bemesting’ wordt beoogd om de landbouwers doelgericht te ondersteunen bij het optimaliseren van hun bemesting op perceelsniveau binnen de mogelijkheden die MAP5 biedt. Het is de bedoeling de landbouwers hierbij correct gebruik te laten maken van de beschikbare tools.

Om deze kans optimaal te benutten is het belangrijk dat de beschikbare wetenschappelijke kennis van de verschillende projectpartners doorstroomt naar de landbouwers en dat deze kennis wordt geïmplementeerd bij de bemesting van de verschillende percelen. Om zoveel mogelijk landbouwers te bereiken en vertrouwd te maken met het project, wordt een informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet. Daarnaast worden in het projectgebied demovelden aangelegd waar de bemestingswaarde van organische meststoffen wordt gedemonstreerd. Zeker in het kader van een toenemend aanbod van heel diverse organische meststoffen, is correcte informatie omtrent de bemestingswaarde van deze meststoffen essentieel. Tenslotte wordt ook BDBrekenmee verder ontwikkeld doorheen dit project. Deze online rekentool is vrij toegankelijk via de website van de Bodemkundige Dienst en is erop gericht bemestingsadviezen op basis van een standaardgrondontleding om te rekenen naar hoeveelheden toe te passen meststoffen. Binnen dit project zal BDBrekenmee worden geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Praktijkgidsen

Presentaties

Resultaten

De resultaten zijn beschikbaar onder 'Proefresultaten maïs 2016 - deel 2', op de volgende link:

www.pibo-campus.be/brochure-mais-vergadering-24117/

Projectfinanciering

Projectperiode : 1/1/2016 - 30/6/2018

Interne projectcode : P/OO/285