D it project beoogt het behalen van een uniforme goede aardbeikwaliteit door onderzoek te voeren naar het effect van irrigatie en N-bemesting op een duurzame manier. Naast de visuele kenmerken en de hardheid wordt specifiek aandacht besteedt aan de smaakkwaliteit van de vollegrondsaardbei.

Projectuitvoerders :

Het project “Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit.” wordt uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België vzw (BDB), Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit), KU Leuven BIOSYST-MeBioS en Proefcentrum Hoogstraten vzw (PCH). Naast Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zorgen het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), de Belgische Fruitveiling (BFV), BelOrta, Reo Veiling, de Limburgse Tuinbouwveiling (LTV), Veiling Haspengouw, Veiling Hoogstraten, Boerenbond, ICL Specialty Fertilizers en Hermoo nv voor de financiering van het project.

Met het project wordt toegespitst op twee facetten van de teelttechniek die de aardbeikwaliteit beïnvloeden, namelijk N-bemesting en irrigatie. Recente buitenlandse onderzoeken beschrijven de positieve effecten van droogte op de smaakkwaliteit van de aardbei. Droogte verhoogt de concentratie van de opgeloste stoffen in de aardbei, de zogenaamde osmotische compensatie en zou invloed hebben op de suiker/zuur verhouding in het voordeel van de suikers samen met een toename van het drogestofgehalte. Over-irrigatie bleek ook nadelig voor de hardheid van de aardbei. Recent onderzoek op substraatteelt toont dat een verhoogde N-concentratie in het aanmaakwater leidt tot een lagere concentratie van opgeloste stoffen in de aardbei met eveneens negatieve gevolgen voor de suiker/zuur verhouding. Hoewel consensus bestaat over de impact van water en nutriënten op de aardbeikwaliteit zijn harde richtlijnen die hierop inspelen niet beschikbaar. Met huidig project wordt hierin een stap voorwaarts gezet met als hoofddoelstelling een duurzame aansturing van vocht en nutriënten voor een betere bewaar- en smaakkwaliteit van aardbeien in volle grond.

Tijdens het project wordt een richtlijnentabel ontwikkeld waar de N-behoefte en de optimale bodemvochtspanningen worden aangeduid per teeltsysteem en per ondergrond. Deze tabel wordt ontwikkeld na uitgebreid proefveldonderzoek op de proefstations waar verschillende bemestingstrappen, irrigatietrappen en fertigatieschema’s worden uitgeprobeerd. Tegelijk kan een groep van aardbeitelers het project van kortbij volgen. Het gebruik van de richtlijnentabel wordt uitgetest op enkele bedrijven.

Aardbeitelers die geïnteresseerd zijn in dit project en het van kortbij willen volgen en/of eraan willen deelnemen kunnen contact opnemen met de medewerkers van praktijkcentra in de buurt ( Pieter Janssens (BDB) ; Miet Boonen (pcfruit) ; Rob Vanaert (PCH) .

Presentaties, artikels, documentatie : klik op een titel om te openen.

Projectfinanciering:

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Boerenbond
Diestsevest 40
3000 Leuven
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties
Tiensevest 136
3000 Leuven
Belgische Fruitveiling
Montenakenweg 82
3800 Sint-Truiden
BelOrta
Mechelsesteenweg 120
2860 St-Katelijne-Waver
Reo Veiling
Oostnieuwkerkesteenweg 101
8800 Roeselare
Limburgse Tuinbouwveiling
Industrieweg 1035
3540 Herk-de-Stad
Veiling Haspengouw
Tongersesteenweg 152
3800 Sint-Truiden
Veiling Hoogstraten
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten
ICL Specialty Fertilizers
Postbus 40
4181 CA Geldermalsen (NL)
Hermoo Belgium nv
Lichtenberglaan 2045
3800 Sint-Truiden

Projectperiode : 1/8/2014 - 31/7/2018

Interne projectcode : P/OO/252