klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 De grond van de zaak: bodemkwaliteit in paardenweides
Minimize

Bij paardenhouden komt veel extra kijken, zoals weides beheren. In veel paardenweides is de bodemkwaliteit helaas laag. Nochtans beschikken paardenhouders over een kwalitatieve organische meststof:paardenmest. In een nieuw Leaderproject willen we de paardenhouders beter informeren over bodemkwaliteit en uitzoeken of paardenmest kan worden toegepast op weides zonder die te besmetten met wormen. Daarvoor kijken we uit naar verwerkingsmethodes zoals compost of bokashi. Zo benutten we de mest en verbeteren de kwaliteit van paardenweides voor de goede gezondheid van de dieren.


Consortium

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader isdoor de plaatselijke groep Kempen-Maasland het project ‘De Grond van de Zaak:gezonde bodem in de paardenweide’ goedgekeurd. Het gaat over een gezamenlijkproject van Regionaal Landschap Lage Kempen(promotor), PXL Bioresearch, de Bodemkundige dienst van België, paardenpuntVlaanderen en biotechnicum  (copromotoren).

         Projectinhoud

Bij paardenhouden komt veel extra kijken. Hobbyhoudersmoeten niet enkel een dier verzorgen, maar ook de weides beheren, materiaalonderhouden, mest afzetten enzoverder. In veel paardenweides is debodemkwaliteit laag. Ze hebben te kampen met verzuring en een verstoordebodembalans, omdat de eigenaren te weinig aandacht besteden aan de bemestingvan hun weides. Nochtans beschikken ze over een kwalitatieve organischemeststof: paardenmest.

Dit Leaderproject ‘De grond van de zaak’ focust op debodemkwaliteit van paardenweides in de Limburgse Kempen. We willen depaardenhouders beter informeren over het belang van organische stof voor debodemkwaliteit. We bekijken manieren om paardenmest te bewerken, viacompostering of fermentatie, zodat ziekteverwekkers zoals wormen het latenafweten. Zo benutten we de mest en verbeteren de kwaliteit van paardenweidesvoor de goede gezondheid van de dieren.

In het projectgebied Kempen-Maasland leggen we veldproevenaan om verschillende methodes van mestverwerking na te gaan. Zo zoeken we uitwelke mogelijkheden praktisch haalbaar zijn en wat het effect is op debodemkwaliteit en het bodemleven. Zowel de hobbyhouder en als de professionelepaardenhouder wordt betrokken tijdens veld demonstraties en op verschillendebodemcafé’s, waar we hen informeren over het belang van bodemkwaliteit voor degezondheid van hun dieren en over onze bevindingen met mestverwerking.

Financiering


projectperiode: 1/01/2018- 30/06/2020

interne projectcode: P/OO/355

Bezoekers vandaag: 9790   Aantal bezoekers momenteel on-line: 144