LEADER De grond van de Zaak: Bodemkwaliteit van paardenweides


Korte inhoud Bij paardenhouden komt veel extra kijken, zoals weides beheren. In veel paardenweides is de bodemkwaliteit helaas laag. Nochtans beschikken paardenhouders over een kwalitatieve organische meststof: paardenmest. In een nieuw Leaderproject willen we de paardenhouders beter informeren over bodemkwaliteit en uitzoeken of paardenmest kan worden toegepast op weides zonder die te besmetten met wormen. Daarvoor kijken we uit naar verwerkingsmethodes zoals compost of bokashi. Zo benutten we de mest en verbeteren de kwaliteit van paardenweides voor de goede gezondheid van de dieren.

Consortium:
In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader is door de plaatselijke groep Kempen-Maasland het project 'De Grond van de Zaak: gezonde bodem in de paardenweide' goedgekeurd. Het gaat over een gezamenlijk project van Regionaal Landschap Lage Kempen (promotor), PXL Bioresearch, de Bodemkundige dienst van België, paardenpunt Vlaanderen en biotechnicum (copromotoren).
Projectinhoud:

Bij paardenhouden komt veel extra kijken. Hobbyhouders moeten niet enkel een dier verzorgen, maar ook de weides beheren, materiaal onderhouden, mest afzetten enzoverder. In veel paardenweides is de bodemkwaliteit laag. Ze hebben te kampen met verzuring en een verstoorde bodembalans, omdat de eigenaren vooral minerale meststoffen toepassen. Nochtans beschikken ze over een kwalitatieve organische meststof: paardenmest.

Dit Leaderproject 'De grond van de zaak' focust op de bodemkwaliteit van paardenweides in de Limburgse Kempen. We willen de paardenhouders beter informeren over het belang van organische stof voor de bodemkwaliteit. We bekijken manieren om paardenmest te bewerken, via compostering of fermentatie, zodat ziekteverwekkers zoals wormen het laten afweten. Zo benutten we de mest en verbeteren de kwaliteit van paardenweides voor de goede gezondheid van de dieren.

In het projectgebied Kempen-Maasland leggen we veldproeven aan om verschillende methodes van mestverwerking na te gaan. Zo zoeken we uit welke mogelijkheden praktisch haalbaar zijn en wat het effect is op de bodemkwaliteit en het bodemleven. Zowel de hobbyhouder en als de professionele paardenhouder wordt betrokken tijdens veld demonstraties en op verschillende bodemcafé's, waar we hen informeren over het belang van bodemkwaliteit voor de gezondheid van hun dieren en over onze bevindingen met mestverwerking.


Financiering: