Gebruik makend van onze uitgebreide en toepassingsgerichte kennis van bodem, water, landbouw en milieu bieden wij gerichte expertise- en consultancydiensten aan op diverse vlakken en voor verschillende doeleinden, zoals bij voorbeeld bodemgeschiktheidsonderzoeken, studies in verband met de aanleg of de uitbating van waterwinningen, wateraudits voor bedrijven, verontreiniging van bodem of water en schadebepalingen aan gewassen of gronden.