De aanleg van een drainagesysteem is een vrij dure onderneming en de efficiëntie komt vaak in gedrang omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van het terrein. De drainagestudies van de Bodemkundige Dienst laten toe om voor elke situatie op voorhand de optimale oplossing te bepalen en latere problemen te vermijden.

Een drainagestudie omvat een voorstudie aan de hand van kaartmateriaal, een terreinverkenning waarbij onder andere aandacht wordt geschonken aan de mogelijke afvoerwegen voor het drainagewater en een gedetailleerd terreinonderzoek. Aan de hand van profielboringen en doorlatendheidsmetingen worden de oorzaken van de wateroverlast in het perceel vastgelegd. Op basis van deze informatie en in functie van het gewenste landgebruik wordt een voorstel met betrekking tot de keuze van een systeem en de praktische uitvoering ervan uitgewerkt.