Drainage Plus is een gezamenlijk project van Agrobeheercentrum Eco² (promotor) en Bodemkundige Dienst van België (copromotor), gefinancierd door het Leader-programma Kempen en Maasland en uitgevoerd in samenwerking met Boerenbond, Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw (PVL), Watering De Vreenebeek, Watering Het Grootbroek, Watering De Dommelvallei, de gemeentes Hamont-Achel, Kinrooi, Neerpelt, en Bocholt, en stad Peer en Bree.

Projectuitvoerders :

Projectfinanciering:

Projectinhoud

Water vasthouden daar waar het valt is een van de basisprincipes van duurzaam waterbeheer. Bestaande drainage omvormen naar peilgestuurde drainages geeft daaraan een perfecte invulling. Bij peilgestuurde drainage wordt enkel water afgevoerd wanneer het nodig is. Zo houdt de landbouwer significant meer water vast in de bodem, met voordelen voor landbouwer en maatschappij. De focus binnen ‘Drainage plus’ ligt op de begeleiding van landbouwers die hun klassieke drainages laten omvormen naar peilgestuurde drainage. Dergelijke omvorming is een volledig nieuwe werkwijze die geënt is op bestaande kennis. Daarnaast beoogt het project een zo breed mogelijke kennisoverdracht omtrent waterconservering voor alle landbouwers in het gebied van de PG Kempen & Maasland.

Projectperiode : 1/1/2016 - 31/6/2018

Interne projectcode : P/OO/290