Vanuit zijn ruime kennis van de landbouw, de bodem, de natuurlijke omgeving en de open ruimte heeft de BDB zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een erkend en veelzijdig milieulaboratorium en adviesbureau dat, ook buiten de landbouw, een breed gamma van diensten aanbiedt aan bedrijven, overheid en privé-personen.

Milieukundig bodemonderzoek en ecologische studies, staalname en analyse van grond- oppervlakte- en afvalwater, lucht, afvalstoffen en bodem, vormen een essentieel en groeiend onderdeel van onze activiteiten.

De afdeling ‘Milieu’ telt inmiddels een twintigtal deskundigen en technici, verdeeld over drie locaties in Vlaanderen en Wallonië. Door de beschikbaarheid van een eigen laboratorium en van gespecialiseerde staalnameploegen, kunnen we een totaalpakket aanbieden inzake bemonstering, ontleding en advies voor bodem, water, lucht, slib en afvalstoffen. Daarnaast voeren wij diverse milieu- en natuurstudies uit met een multidisciplinaire aanpak vanuit de kennisdomeinen bodem, water, ecologie, landschap, landbouw en ruimtelijke ordening.

Als adviesbureau met uitgesproken multidisciplinair karakter zijn wij bovendien uitstekend geplaatst om een complete bedrijfsbegeleiding inzake milieu te verzorgen.

In Wallonië worden de milieu-activiteiten verzorgd door onze vestiging SPB-Environnement .