Diepgravende dienstverlening incluis

Wist je dat het in Vlaanderen niet mogelijk is om zomaar een aanzienlijk grondvolume uit te graven? Een technisch verslag is vereist in geval de uitgraving meer dan 250 kubieke meter bedraagt of wanneer de uitgraving plaatsvindt op een 'verdachte grond'. In mensentaal gaat het om gronden die zijn opgenomen in het register van verontreinigde gronden, percelen waarvoor aanwijzingen bestaan voor bodemverontreiniging en alle risicogronden waarvoor een onderzoek vereist is. Via de gemeente en de milieuvergunning kan de status van de grond in kwestie nagegaan worden.

Niet eenvoudig? Dat klopt. In de praktijk is nagenoeg bij iedere vorm van grondverzet een technisch verslag nodig. Om de regelgeving werkbaar te maken, heb je nood aan een betrouwbare partner die snel en efficiƫnt optreedt. Van de Bodemkundige Dienst krijg je niet alleen analyseresultaten. Ook na de rapportering staan we aan je zijde om verduidelijkingen te geven of om bijkomend advies te verstrekken.

Voor welke projecten je een beroep kan doen op de Bodemkundige Dienst? Dat is heel uiteenlopend, gaande van de aanleg van nutsvoorzieningen tot bouwprojecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van een kelder, de bouw van een ondergrondse parking, een stal, een mestkelder, een opvangbassin in de glastuinbouw, hopen grond, enzovoort.

Als erkend bodemsaneringsdeskundige type II verzorgen wij de bemonsteringen, de analyses en de opmaak van het technisch verslag.