Van plan om een gracht, vijver of waterloop van 1 ste , 2 de of 3 de categorie te ruimen? Dan dient voorafgaand aan de ruiming een onderzoek te gebeuren naar de kwaliteit van de specie. De Bodemkundige Dienst van Belgiƫ heeft jarenlange ervaring met het bemonsteren van allehande onbevaarbare waterlopen en bredere wateroppervlakken. Na analyse van de bemonsterde specie wordt een rapport opgesteld dat een overzicht geeft van de hergebruikmogelijkheden. Dit rapport kan vervolgens benut worden om een hergebruikcertificaat aan te vragen bij OVAM.

Klik hier voor een bestelling staalname en analyse van bagger- en ruimingsspecie of voor vragen hieromtrent .