PITsoft logo
PITsoft is een stand alone computerprogramma dat de pitfruitteler (appels en peren) helpt bij het registreren van bespuitingen en andere bedrijfsactiviteiten, het opzoeken van informatie over gewasbeschermingsmiddelen, het maken van sproeiberekeningen, het herkennen en bestrijden van ziekten en plagen, het registreren van waarnemingen, enz...

Op gebied van teeltregistratie biedt het programma de mogelijkheid om teeltoverzichten op te stellen en af te drukken die voldoen aan alle vereisten voor het lastenboek geïntegreerde en milieubewuste fruitteelt en voor GLOBAL-GAP.

De implementatie en praktijkontwikkeling van het programma PITsoft werden gerealiseerd door de BDB en Pcfruit met de steun van het IWT-programma Technologische Dienstverlening (IWT/50547).

Het programma is verkrijgbaar aan een kostprijs van 350,- €. Hierin zijn, naast de installatie van het programma, de upgrades en support begrepen voor de duur van 1 jaar. Vanaf het 2de jaar wordt voor de verlenging van de licentie jaarlijks 105,75 € aangerekend voor de programma-updates en support.

Meer info: www.pitsoft.be of neem contact op via info@bdb.be .