Alle mogelijke analyses en diensten die uitgevoerd kunnen worden om een meerwaarde te bieden voor de bedrijfsvoering op onze land- en tuinbouwbedrijven, werden uitgewerkt in analyse- en dienstenpakketten met bijhorende adviesverlening.

Onze dienstverlening in deze sector is zeer divers. Bodem, water, mest, slib, compost, voeder, gewas, ... voor elk medium werden verschillende pakketten samengesteld. Gebaseerd op onze jarenlange ervaring en grondig onderzoek kunnen we naast een nauwkeurige analyse ook voor elk van deze pakketten een onderbouwd advies geven dat de bedrijfsvoering ondersteunt.