De productie van witloofwortels stelt bijzondere eisen aan de bodem. Gronden met een hoog stikstofleverend vermogen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Daarom is de beproefde stikstofindex-methode een uitstekend instrument om de geschiktheid van een perceel voor witloofwortels of voor andere teelten met lage stikstofbehoeften te beoordelen. Witloof

In ons vernieuwde adviessysteem voor witloof-hydro wordt de optimale samenstelling van de voedingsoplossing bepaald op basis van een analyse van het aanmaakwater en van de minerale samenstelling van de witloofwortel. Uit onderzoek blijkt dat de productie van de witloofwortels sterk afhankelijk is van de herkomst en van de mineraleninhoud, meer bepaald de elementen stikstof, kalium, magnesium, calcium en fosfaat.

In het adviessysteem worden de elementen in de voedingsoplossing bijgestuurd afhankelijk van de niveaus en de verhoudingen van de voedingselementen die in de wortel worden aangetroffen. Zo kunnen verschillende typen van meststoffen ingezet worden.

Klik hier voor een aanvraag witloof-advies of voor meer informatie hieromtrent.