Om de voedselkwaliteit te garanderen, zijn in de loop der jaren een aantal lastenboeken en sectorgidsen ontwikkeld voor zowel de plantaardige als de dierlijke productie. In deze lastenboeken is er een belangrijke plaats voorzien voor de opvolging van de kwaliteit van het gebruikte water. De Bodemkundige Dienst biedt zowel een geaccrediteerde staalname van water aan als een analyse, telkens met beoordeling van de resultaten ten opzichte van de respectievelijke normen.

Het KB van 14/01/02 i.v.m. water voor gebruik en/of verpakking in voedingsmiddeleninrichtingen, bepaalt de parameters en de frequentie van analyse van een pakket bewaking en een pakket volledige controle samen met de voorwaarden waaraan de betreffende parameters moeten voldoen.

Uit dit grote pakket, is er een beperkter BDB-pakket ‘chemische en microbiologische parameters’ samengesteld. Hiermee kan je de waterkwaliteit van je eigen putwater controleren. Door het te vergelijken met de wettelijke normen, wordt bekeken of dit al of niet drinkbaar is voor mens en/of dier.

Koeltank Voor de plantaardige sector wordt op het laatste spoelwater een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van E-coli. Dit gebeurt zowel voor het Globalgap-lastenboek en het IKKB als voor de sectorgids plantaardige productie. Voor Globalgap gebeurt dit jaarlijks terwijl dit voor de andere twee slechts om de 3 jaar plaatsvindt.

Voor de melkveehouderij moet volgens het IKM-lastenboek een 2-jaarlijkse analyse gebeuren van zowel het drinkwater van de koeien als van het reinigingswater van de melkinstallatie.

In het kader van de Gezondheids Kwalificatie Pluimvee en het Belplume-lastenboek, wordt jaarlijks een staalname en analyse opgelegd. De parameters en het aantal stalen per bedrijf hangen af van het staltype.

Het KB van 14/01/02 i.v.m. water voor gebruik bij zuivelverwerking op de hoeve voorziet in een jaarlijkse wateranalyse.

Klik hier voor een aanvraag water- en voedselkwaliteit of voor vragen hieromtrent .