Elke druppel telt

Irrigatie Zorgt de klimaatsverandering in de toekomst voor steeds meer en langere droogteperiodes? Landbouwers weten alleszins dat één enkele goedgeplaatste beregeningsdosis een flinke meeropbrengst kan opleveren. Minder bekend is dat een overdosis aan beregening zorgt voor een nutteloze verkwisting van water, mineralen en energie, en een gevoelige opbrengstdaling tot gevolg kan hebben. Het komt er dus op aan om elke beregeningsdosis maximaal te laten renderen.

De Bodemkundige Dienst beschikt over een adviessysteem dat het mogelijk maakt om permanent de vochttoestand van de bodem en de irrigatiebehoefte van het gewas te bepalen. Het enige wat je als landbouwer nodig hebt om er gebruik van te maken, is een eenvoudige regenmeter. De adviezen die je op het afgesproken tijdstip doorgestuurd krijgt, bevatten de datum waarop de beregening kan of moet aanvangen, de dosis en de omstandigheden waarbij de beregening eventueel dient uitgesteld te worden. Er hoort ook een weersoverzicht bij voor de komende vijf à zeven dagen met de neerslagverwachting, de gewasverdamping, de temperatuur, en zelfs windsnelheden indien die een invloed kunnen hebben op de timing van de beregening.
Aan het eind van het seizoen ontvang je bovendien een beknopt verslag van de irrigatiesturing en de vochtvoorziening per perceel. Dat rapport wordt persoonlijk met jou besproken.

Klik hier voor een aanvraag irrigatiesturing of voor vragen hieromtrent .

Voor irrigatie in perenboomgaarden biedt de Bodemkundige Dienst van België, in samenwerking met PCFruit, een speciaal dienstenpakket aan, PWARO . Klik hier voor meer informatie.