Wilt u beredeneerder bemesten? Heeft u problemen met een te hoog nitraatresidu? Of weet u niet goed welke groenbedekker in te zetten? Dan is CVBB-begeleiding iets voor u!

CVBB staat voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting. Binnen deze begeleiding kan u zelf een analysepakket samenstellen en krijgt u 1 uur persoonlijke begeleiding bij u op het bedrijf. Tijdens deze begeleiding kunnen afhankelijk van uw noden volgende aspecten besproken worden: bemestingsstrategie, bemestingstijdstip, bemestingstechniek, staalnametijdstip, meststoffenkeuze, opbouw organische stofgehalte, keuze groenbemester, verduidelijking bodemanalyses en het bijhorende advies maar ook uitleg over de huidige wetgeving.

Het uur verplichte begeleiding kan aangevuld worden door een extra uur begeleiding of een bepaling van de reststikstof na de oogst. Hiernaast kan u zelf een analysepakket samenstellen op maat van uw bedrijf. Let wel op, de focus van de staalnames ligt op stikstof en mogen bovendien niet gebruikt worden voor wettelijke doeleinde.

Kostprijs:
Het begeleidingspakket heeft een waarde van € 350. Hiervan betaalt u zelf € 50 plus btw op het totale factuurbedrag. Per uur begeleiding wordt € 50 aangerekend en € 25 euro verplaatsing en dossierkosten. M.a.w. u kan een analysepakket samenstellen ter waarde van maar liefst € 225.

Voorwaarden:

  • Een nitraatoverschrijving in één van de afgelopen 3 jaren. De nitraatresidubepaling mag uitgevoerd zijn in opdracht van de VLM of in het kader van dit begeleidingspakket.
  • Nieuwe deelnemers zijn vrij van bovenstaande voorwaarde.

Deelnemen?
Schrijf je hier in of via het formulier op de website van CVBB. Of druk dit aanvraagformulier af en bezorg het aan uw staalnemer of bezorg het ons per post, per mail of per fax via

Bodemkundige Dienst van België of Bodemkundige Dienst van België
W. de Croylaan 48   Leliestraat 63
3001 Heverlee   8800 Roeselare
Tel. 016 31 09 22   Tel. 052 20 54 00
Fax 016 22 42 06   Fax 051 20 54 20
smartens@bdb.be