IKKB staat voor Integraal Keten Kwaliteit Beheersysteem: één systeem van voedselveiligheid, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid doorheen de GANSE plantaardige keten.

Aan de basis van de ontwikkeling van de IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Plantaardige Productie liggen het OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige Grondstoffen en producten) en het AGROFRONT (Representatief orgaan van de Belgische landbouworganisaties: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture). Vegaplan ( www.vegaplan.be ) is een vzw die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handel, verwerkende industrie en veilingen enerzijds en de landbouworganisaties anderzijds, met als doelstelling het beheer van de IKKB Standaard. De IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie geeft invulling van deze ketenbewaking voor de schakel "loonwerk".

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Tevens vindt u hierbij het voorbereidend document IKKB loonwerkers , waarin weergegeven staat over welke documenten u op het moment van de audit moet beschikken. Tot slot vindt u hier ook de interne checklist IKKB loonwerker , die u kan aanwenden ter zelfcontrole. Opgelet! Deze checklist dient overlopen én ingevuld te worden voorafgaand aan de audit op uw bedrijf.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie uit te voeren conform het lastenboek IKKB Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwactiviteiten.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06