Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn van essentieel belang. Sinds de late jaren ‘90 hebben de afnemers van plantaardige producten, verenigd binnen een platform, in overleg met de landbouworganisaties, de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid en traceerbaarheid in een lastenboek verzameld. Zij hebben ook criteria toegevoegd betreffende productkwaliteit, bescherming van het milieu en veiligheid van de werknemers. Zo is de IKKB Standaard ontstaan. « IKKB » stond voor Integraal Keten Kwaliteit Beheer. De eerste versie van het lastenboek werd in 2004 gepubliceerd. Gezien het lastenboek voortdurend evolueert, moest ook rekening gehouden worden met duurzaamheid, een maatschappelijk thema waarvan het belang steeds toeneemt. Dit thema omvat milieu-, sociale en economische dimensies. De nieuwe wettelijke eisen in verband met het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werden ook bijgevoegd, evenals de maatregelen in het kader van de geïntegreerde bestrijding (IPM - Integrated Pest Management), uitgewerkt door de Gewesten, volgens de Europese wetgeving. Ter gelegenheid van het bijvoegen van deze twee nieuwe aspecten, zijnde duurzaamheid en IPM, is de benaming “IKKB Standaard” aangepast. Deze wordt de meer praktische naam “Vegaplan Standaard”, het lastenboek voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, productkwaliteit en duurzaamheid. Het Vegaplan certificaat garandeert de afnemers van plantaardige producten de kwaliteit van de geleverde primaire producten. Naast dit aspect ‘markttoegang’, is de Vegaplan Standaard een instrument voor de landbouwer om het naleven van de wettelijke verplichtingen te verzekeren en om zijn bezorgdheid omtrent een verantwoorde landbouw aan te tonen. De Vegaplan Standaard is van toepassing op alle teelten (met uitzondering van sierteelten).

Aan de basis van de ontwikkeling van de Vegaplan Standaard voor de Plantaardige Productie liggen het OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige Grondstoffen en producten) en het AGROFRONT (Representatief orgaan van de Belgische landbouworganisaties: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture). Vegaplan ( www.vegaplan.be ) is een vzw die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handel, verwerkende industrie en veilingen enerzijds en de landbouworganisaties anderzijds.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06